Limbă: RO RU PL  
 
   
Înregistrare   Vinde   Licitaţiile mele
 


 

Căutare 

 
 

Categorie 

  Auto, Moto, Accesorii
  Telefoane, Accesorii
  Computere, Internet
  Casă, Grădină, Mobilă
  Jocuri
  Haine, Încălţăminte
  Aparte Electrocasnice
  Bijuterii, Ceasuri
  Artă, Antichităţi
  Foto, Film
  Pentru Copii
  Cărţi
  Muzică, Instrumente
  Frumuseţe, Sănătate
  Firmă, Industrie
  Sport, Turism
  Altele 

Îndrumări 

  Ghidul Vînzătorului
  Ghidul Cumpărătorului
  Siguranţa la licitatie


 
 

Regulament 

 

PARTEA 1. DEFINIŢII
LICITAŢIE.MD
Serviciul licitaţiilor online organizate în Republica Moldova.
OBIECTUL sau MARFA
Bun cu dreptul de a fi supus licitaţiei în lot la LICITATIE.MD, în concordanţă cu prezentul regulament şi a legislaţiei Republicii Moldova.
UTILIZATOR
Persoană fizică sau juridică, care după parcurgerea procedurii de înregistrare primeşte acces la serviciile LICITATIE.MD şi are dreptul de a participa în cadrul licitaţiilor în calitate de vînzător sau cumpărător.
VÎNZĂTOR
Pesoana care vinde bunuri şi servicii prin licitaţie în cadrul LICITATIE.MD
LICITAŢIE
Procedură de creare a preţului pentru bun, care este expus spre vînzare. Tranzacţia trebuie întocmită în conformitate cu anumite reguli.

PARTEA 2. TIPURI DE LICITAŢII
2.1
LICITATIE.MD a organizat un serviciu care oferă utilizatorilor posibilitatea de vindere şi cumpărare a bunurilor
2.2
Există următoarele tipuri de licitaţii: licitaţii standarte cu un lot; licitaţii cu un lot şi cu preţul „Cumpără acum”; licitaţii numai cu un lot şi numai cu preţul „Cumpără acum”; Multelicitaţii cu preţul „Cumpără acum”;

PARTEA 3. REGULI PENTRU PARTENERI
3.1
Utilizator poate fi persoană fizică sau juridică care posedă e-mail
3.2
Utilizatorul care se foloseşte de serviciul LICITATIE.MD poate fi numai o persoană care are mai mult de 18 ani
3.3
Lot la licitaţie poate fi bun sau serviciu, care este în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu acest regulament. Licitaţiile sunt efectuate în mod deschis – preţul care utilizatorul la propus este informaţie deschisă şi este disponibilă pentru toţi. Sunt interzise acţiunile care pot duce la suspendarea serviciului. În caz că utilizatorul a cauzat prejudicii pentru LICITATIE.MD, contul utilizatorului va fi blocat. În acest caz LICITATIE.MD poate să se adreseze în instanţele judecătoreşti. Toate mişcările utilizatorului care vor duce la instabilitatea sistemului vor fi considerate ca crime şi vor fi judecate după codul Penal.

PARTEA 4. ÎNREGISTRAREA
4.1
Înregistrarea persoanei fizice, care se foloseşte de serviciul LICITATIE.MD, constă în specificarea numelui, familiei, Adresa comletă la domiciliu (Domiciliul permanent sau temporar), adresa e-mail, numărul de telefon, numele utilizatorului sub care utilizatorul devine membru al LICITATIE.MD, parola şi alte date care sunt specificate în forma de înregistrare.
4.2
Înregistrarea pentru persoană juridică constă în specificarea Numele Firmei, companiei, şi numele, familia persoanelor de contact, Adresa Firmei, e-mail, numărul de telefon, numele utilizatorului prin intremediul căruia va deveni membru a LICITATIE.MD, parolă şi alte date specificate în forma de înregistrare.
4.3
Utilizatorul este obligat să specifice datele indicate în punctul 4.1 şi 4.2. De asemenea utilizatorul trebuie să aibă grijă şi le ţie la curent aceaste date, în caz de modificare a lor. În caz că aceste date(expuse în punctul 4.1,4.2) sunt incomplete, persoana nu poate beneficia de serviciul LICITATIE.MD. LICITATIE.MD poate interzice utilizatorilor care au specificat incomplet informaţia din punctele 4.1, 4.2 să se folosească de acest serviciu.
4.4
Utilizatorul în momentul înregistrării oferă acordul de păstrare a informaţiei personale, în conformitate cu regulile specificate în Politica de securitate a proprietăţii private specificate în anexa 1 a acestui Regulament. Toate datele personale, vor fi protejate în conformitate cu legea.
4.5
Informaţia specificată va fi folosită petru a intra în contact cu utilizatorii noştri.
4.6
Datele care sunt introduse de utilizator ca e-mail, numele, familia, adresa şi numărul de telefon vor fi transmise cumpărătorului care a cîştigat licitaţia pentru terminarea tranzacţiei.
4.7
Utilizatorul are dreptul de aşi modifica datele din profil. Utilizatorul poate transmite o cerere de ştergere a datelor personale din baza de date, LICITATIE.MD poate să nu fie de acord să le şteargă în conformitate cu acest regulament.
4.8
Se intrezice de folosit conturi străine sau de dat în folosinţă contul personal altor persoane.
4.9
Este inadmisibel ca o persoană să deschidă mai multe conturi.

PARTEA 5. CONFIDENŢIALITATE
5.1
Politica de securitate a proprietăţii private LICITATIE.MD este descrisă în Anexa 1 a acestui regulament şi este o parte componentă a lui. Utilizatorul îşi dă acordul de acceptare a acestui regulament, şi accordului cu privire cum îşi desăşoarea activitatea politică LICITATIE.MD.

PARTEA 6. DATE PERSONALE
6.1
Datele personale, adresa ori alte date care sunt necesare pentru efectuarea plăţilor vor fi folosite numai ca mijloc de contact între utilizatori ori pentru terminarea tranzacţiilor şi numai în conformitate cu regulile descrisie in Politica de siguranţă a proprietăţii LICITATIE.MD
6.2
LICITATIE.MD poate colecţiona informaţie cu privire la popularitatea LICITATIE.MD şi de a număra cantitate de servicii. De asemenea LICITATIE.MD poate lua măsuri de personalizare a conturilor dar numai în conformitate cu Politica de siguranţă a proprietăţii
6.3
Fiecare utilizator este obligat, să nu folosească informaţia pe care a primit-o de la LICITATIE.MD despre aliţi utilizatori în alte scopuri care contravin acestui regulament.

PARTEA 7. INTRODUCERE, DESPRE LICITATIE
7.1
Vînzătorul poate trimite cerere de anulare a licitaţiei sale, informînd despre pricina care l-a facut să ia aşa o decizie.
7.2
Utilizatorul trebuie să înţeleagă , că propunînd un preţ la un produs(miză), el poartă responsabilitate pentru acea tranzacţie. Miza trebuie făcută cu băgare de seamă.
7.3
Terminarea licitaţiei are loc la expirarea termenului licitaţiei, pentru care a fost deschisă, ori prin executarea opţiunei ”Cumpără Acum” desigur dacă licitaţia are preţul „Cumpără Acum”.
7.4
Pentru licitaţii simple(cu un singur produs) cîştigă oferta cu preţul cel mai mare ( în licitaţii care au preţul minim, oferta trebuie să fie mai mare ca acest preţ). În multe-licitaţie cîştigătorul se poate dezice de cumpărătură, dacă numărul loturilor cîştigate, sunt mai puţine, decît el a mizat.
7.5
Mizele propuse de cumpărători(preţuri) la o licitaţie sunt valabile pînă la sfîrşitul licitaţiei ori vînzătorul are autoritatea să o anuleze (Cazuri permise de anulare a unei mize: la rugămintea cumpărătorului care a oferit miza; la imposibilitatea de contact cu învingătorul, de exemplu din cauza că datele lui sunt incomplete; din cauză că cumpărătorul are multe comentarii rele; Furarea sau dinstrugerea lotului).
7.6
Dacă miza a fost bătută de altă miză ori a fost anulată de către administraţia LICITATIE.MD, atunci vînzătorul primeşte următoarea miză cea mai mare din cele rămase, şi această miză devine învingătoare.
PARTEA 8. CONDIŢII SUPLIMENTARE
8.1
Miza rămîne activă pînă la finisarea licitaţiei. Excepţie poate servi licitaţiile cu preţul „Cumpără Acum”
8.2
Între Cumpărător şi vînzător trebuie sa aibă loc contac în cel mult în 7 zile de la timpul terminării licitaţiei. În caz, că contraagentul nu răspunde, tranzacţia este socotită ca nefinisată.

 

PARTEA 9. RĂSPUNDEREA LICITATIE.MD
9.1
LICITATIE.MD nu duce răspundere la cumpărarea sau vînzarea mărfurilor şi serviciilor în afara licitaţiilor.
9.2
LICITATIE.MD nu duce răspundere de calitatea, funţionarea şi completitudinea mărfurilor şi serviciilor, care sînt vîndute în licitaţii, de asemenea acurateţia şi precizia descrierii mărfurilor şi serviciilor, de acţiunile care sunt ilegale şi care nu sunt conforme regulamentului dat.
9.3
LICITATIE.MD nu are posibilitatea de a urmări terminarea tuturor licitaţiilor.
9.4
LICITATIE.MD şi reprezentaţii sau lucrătorii ei nu duc răspundere de tranzacţiile săvîrşite cu ajutorul LICITATIE.MD.
9.5
LICITATIE.MD prevede un sistem care permite utilizatorilor să comunice(să puie întrebări, să primească răspunsuri). Toate aceste mesaje vor trece prin serverul LICITATIE.MD. Aceasta este realizat din motive de securitate.

PARTEA 10. SISTEMUL DE SUGESTII ŞI RECLAMAŢII
10.1
Utilizatorii au la dispoziţie funcţia sub denumirea „Comentarii”. Cu ajutorul căruia utilizatorii au posibilitatea de a-şi exprima părerea sa despre deservirea pe care au primit-o de la alţi utilizatori. Părerea trebuie să fie descrisă şi exprimată politicos şi nu trebuie să contravină normelor etice, morale sau acestui regulament. Utilizatorul, care a plasat un comentariu, duce responsabilitate de conţinutul lui.
10.2
Sistema de comentarii îşi are propriul sistem de culori şi marcaje – marcajele care sunt plasate lîngă numele utilizatorului.
PARTEA 11. ANULAREA CONTULUI UTILIZATORULUI
11.1
LICITATIE.MD îşi rezervă dreptul de a bloca contul utilizatorului, care încalcă acest regulament, sau care desfăşoară vînzări în afara licitaţiilor, distribuie multe mesaje nedorite sau foloseşte un limbaj lipsit de etică morală în LICITATIE.MD
11.2
Persoana, cărui i-a fost anulat contul nu poate deveni fără acceptul LICITATIE.MD din nou utilizator.
11.3
LICITATIE.MD îşi rezervă dreptul de a bloca contul utilizatorului acţiunile căruia pot ameninţa securitatea şi pot aduce prejudicii LICITATIE.MD

 

PARTEA 12. ANULAREA CONTULUI UTILIZATORULUI
12.1
Mărfurile şi serviciile plasate spre vînzare, se oferă utilizatorilor. LICITAŢIE.MD nu este participant a acestor tranzacţii şi se ocupă numai cu organizarea acestor licitaţii.
12.2
LICITATIE.MD nu are posiblitate de a verifica toate mărfurile şi serviciile, plasate pentru licitaţie, dar îşi rezervă dreptul de anula orice licitaţie, care încalcă acest regulament sau alte norme juridice. În acest caz licitaţia nu poate fi restabilit.
12.3
LICITATIE.MD are dreptul de a şterge ori schimba categoria oricărei licitaţii, care după informaţia utilizatorilor LICITATIE.MD, încalcă acest regulament. În aceasta situaţie LICITATIE.MD va informa vînzătorul despre anularea licitaţiei ori schimbarea categoriei.
12.4
LICITATIE.MD îşi rezervă dreptul de a anula licitaţiile care influenţiază negativ imaginea serviciului.
12.5
LICITATIE.MD nu este implicat direct în tranzacţia dintre cumpărător şi vînzător. Noi nu avem modalităţi de verificare şi noi nu putem garanta calitatea, transportul ori legalitatea mărfurilor afişate, de asemenea abilitatea vînzătorului de a vinde marfa, ori abilitatea cumpărătorului de plăti marfa, ori că vînzătorul şi cumpărătorul vor finisa tranzacţia.
12.6
Noi nu putem garanta accesibilitatea şi siguranţa accesării resureselor noastre, ori alte operaţiuni care pot fi influenţate de factori care sunt în afara controlului nostru.
12.7
Noi nu purtăm răspundere de pieredere a banilor, afectarea imaginii, ori altceva, ca cînd specifici dar totodată pierderi indirecte care au apărut din cauza utilizatorilor noştri.
PARTEA 13. RESPONSABILITATEA VÎNZĂTORULUI
13.1
Utilizatorul nu poate să puie mize pe propriile licitaţii; Asta înseamnă ca nu are voi sa puie mize nu numai de pe contul său propriu dar şi mize folosind conturile altor utilizatori.
13.2
Utilizatorul nu are voie sa folosească cîteva conturi pentru a pune mize la o licitaţie
13.3
În rezultatul finisării licitaţiei este responsabilitatea cumpărătorului şi vînzătorului, în scris ori în alte modalităţi, de a specifica condiţiile terminării tranzacţiei. Este responsabilitatea vînzătorului, şi nu a LICITATIE.MD, de a informa utilizatorii care eu parte la licitaţie cu privire la condiţiile deosebite pentru procurarea lotului.
13.4
Condiţiile descrise în punctul 13.3 nu trebuie să contravină acestui regulament.
PARTEA 14. SIGURANŢA LICITAŢIEI
14.1
Afişarea mărfii ori serviciului pe LICITATIE.MD confirmă, că vînzătorul are dreptul de transmite în proprietate bunul sau serviciul altui utilizator de pe LICITATIE.MD.
14.2
LICITATIE.MD poate informa organele de drept despre orice marfă suspicioasă, oferite în licitaţii.
14.3
Utilizatorului îi este oferită funcţia „Verifică Licitaţia”, activitate căreia este îndreptată de a informa administraţia LICITATIE.MD cu privire la toate activităţile care încalcă acest regulament ori încalcă regulile utilizatorilor.
PARTEA 15. SIGURANŢA LICITAŢIEI
15.1
În cadrul licitaţiilor de pe LICITATIE.MD nu se admite afişarea produselor sau serviciilor care încalcă drepturile persoanelor terţe şi/ sau drepturile LICITATIE.MD(descrise în acest regulament). Lista cu lucruri care sunt interzise sau permise cu autorizaţie este prezentată în Anexa 2 a acestui regulament.
15.2
În cazul încălcării punctului 15.1 LICITATIE.MD are dreptul de a anula licitaţia.
15.3
Lista cu lucruri din Anexa 2 sunt specificate de LICITATIE.MD.

 

PARTEA 16. DESCRIEREA MĂRFURILOR

16.1
Mărfurile sau serviciile, care sunt prezentate spre vînzare la LICITATIE.MD, trebuie să fie descrise cît mai precis. Persoana, care oferă lotul răspunde de descrierea lui. Marca şi altă informaţie, care priveşte originea bunului trebuie sa fie descrise cît mai deplin posibel, asta va duce la evitarea mizelor eronate de alţi utilizatori.
16.2
Descrierea bunului este referă numai la licitaţia lui. Descrierea nu poate să conţină reclamă ori alte metode de comunicare cu utilizatori şisau ca reclamă de mărfuri şi servicii, care se vînd în afara licitaţiilor de pe portalul LICITATIE.MD, şi de asemenea este interzisă organizarea concursurilor.
16.3
Vînzătorul răspunde de aceea ca produsele oferite spre vînzare să nu încalce legislaţia.
16.4
Licitaţie este nevoie să fie plasată în categoria în care el se referă după sens logic. Este inadmisibilă plasarea licitaţiei în altă categorie.
16.5
Utilizatorul poate plasa în acelaşi timp pînă la 10 licitaţii cu acelaşi fel de marfă sau să plaseze o singură multe-licitaţie.
16.6
Descrierea licitaţie nu poate conţine posibilitatea de comercializare a lotului în afara LICITATIE.MD( în formă de descriere).
16.7
Descrierea licitaţie nu poate să conţină expresii de timpul „Vînd” ,”Schimb”.
16.8
Descrierea mărfurilor vîndute trebuie să fie unice. Oferta şi data tranzacţiei nu pot influenţa la diferenţierea licitaţiei ori la preţul tranzacţiei. Licitaţiile, la care există posibilitatea de alegere dintr-o listă sunt interzise, cu excepţia cazurilor descrise în anexe.
16.9
În titlu sau în descrierea mărfii nu se admite folosirea a cuvintelor cheie, care ar arăta încercarea de a manipula cu rezultatele căutării.
16.10
Elemente HTML, javascript, java, nu pot fi folosite:
Pentru trecerea automată pe o altă pagina( chiar in cadrul LICITATIE.MD) în momentul deschiderii paginii cu descrierea obiectului, deschiderea automată a ferestrelor( de tipul pop-up), deschiderea automată a ferestrelor de dialog( de exemplu prin metoda alert, confirm, prompt) în timpul deschiderii ferestrei cu descrierea obiectului. De asemenea este interzis deschiderea parţială a altor pagini( de exemplu iframe, object) cu descrierea altor licitaţii, blocarea, închiderea ori dublarea elementelor care se repetă pe pagină de descriere( de asemenea ferestrele care se folosesc pentru punerea mizelor pe licitaţii), se interzice influenţarea cu orice alte modalităţi asupra desfăşurării afacerilor, se interzice de genera multe tastări, de asemenea şi „cookie”.
16.11
Verificaţi lista mărfurilor interzise din anexa 2. Este interzis să puneţi bunuri destinate numai pentru maturi în alte categorii, cu excepţia categoriei destinate numai pentru adulţi. În descrierea licitaţiei se permite de o adresă www( link ) spre loturile vînzătorului. În titlurile licitaţiilor este interzis de a pune adrese www( linkuri).
16.12
Obiectele, situaţia tehnică a cărora este cu defect, trebuie să fie descrise ca „cu defect” şi să fie plasate în categoria corespunzătoare.

PARTEA 17. TRANSMITEREA DREPTURILOR
17.1
LICITATIE.MD îşi rezervă dreptul de a transmite toate sau o parte din drepturi şi obligaţii ale sale, a acestui regulament. În acest caz va fi afişat un mesaj de prima pagină a LICITATIE.MD

PARTEA 18. DREPTURILE PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
18.1
Utilizatorul cunoaşte că toate drepturile de autor cu privire la servicii aparţin LICITAŢIE.MD
Se interzice de a încălca drepturile proprietăţii intelectuale.

PARTEA 19. MODIFICĂRI ÎN REGULAMENT
19.1
LICITATIE.MD îşi rezervă dreptul la modificare a acestui regulament şi de asemenea dreptul de a crea noi tipuri de servicii pe LICITATIE.MD
19.2
Utilizatorul va fi informat cu toate schimbările în acest regulament în prealabil cu 15 zile. În cazul că utilizatorul refuză noile schimbări atunci el poate trimete cerere de anularea a contului său de pe LICITATIE.MD.
PARTEA 20. REZILIEREA REGULAMENTULUI
20.1
Utilizatorul poate în orice moment să rezilieze regulamentul de pe LICITATIE.MD, folosind procedura respectivă de anulare a contului. Din momentul rezilierii regulamentului, toate mizele puse de acest utilizator vor fi anulate şi toate licitaţiile acestui utilizator vor fi oprite.
20.2
Rezilierea regulamentului din partea LICITATIE.MD poate avea loc în următoarele cazuri:
În cazul încălcării acestui Regulament.
În cazul aducerii prejudiciilor materiale sau morale altor utilizatori sau LICITATIE.MD
Comiterea altor acţiuni ce contravin politicii LICITATIE.MD

PARTEA 21. LITIGII
22.1
Litigiile aferente realizării prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă sau în modul stabilit de legislaţie în instaţele judiciare competente.
PARTEA 22. ANEXE
Prezentul Regulament conţine următoarele anexe, care sunt parte integrantă a Regulamentului.

Anexa 1. Politica de securitate a proprietăţii private
Anexa 2. Mărfuri interzise şi permise cu anumite condiţii
PARTEA 23. REMARCĂ
Dacă un punct al acestui regulament va înceta să fie actual ori va fi imposibel de îndeplinit, atunci regulamentul va fi modificat şi utilizatorii vor fi informaţi preventiv.

Anexa 1. Politica de securitate a proprietăţii private

Ordinea lucrului cu confidenţialitatea informaţiei
Portalul LICITATIE.MD acordă multă atenţie de a păstra confidenţialitatea utilizatorilor.
Regulile despre păstrarea confidenţialităţii aparţin LICITATIE.MD, şi sunt disponibile tuturor persoanelor interesate. Portalul LICITATIE.MD, ca administrator, garantează securitatea informaţiei, pe care dumneavoastră le-aţi oferit portalului. Aceste date sunt securizate şi nu permit accesul a persoanelor neautorizate.
Portalul LICITATIE.MD garantează, că drepturile dumneavoastră, şi anume, Dreptul de a primi acces la informaţia dumneavoastră, este Dreptul Dumneavoastră să cereţi ca informaţia să fie reînnoită.

1.Ce informaţie noi colectăm, şi ce facem noi cu ea?
Utilizatorii care se folosesc de serviciile noastre rămîn anonimi, dacă doresc. Informaţia, care aparţine sistemei, ca de exemplu Ip-adresa, în acord cu regulilor Internet-mesagelor , se foloseşte în LICITATIE.MD în scopuri tehnice, în conformitate cu administrarea severelor noastre. Plus la aceasta Ip-adresele se folosesc, pentru a colecta informaţie cu caracter general, ca statistică, informaţie despre demografie. Portalul LICITATIE.MD păstrează datele cu privire la ultima intrare în sistem, pentru a oferi un nivel înalt al calităţii, care se acomodează la necesităţi şi interese individuale. În unele cazuri, identificarea şi posibilitatea de a accesa unele servicii se bazează pe datele de ultima intrare în sistem, dar cel mai des, însă utilizatorul trebuie să intre în sistem prin intrarea în sistem, folosind parola, cel puţin, odată la fiecare sesiune. Datele incluse despre ultima accesare a sistemului în Browser de obicei nu încurcă folosirii de serviciile noastre, dar aceasta poate crea dificultăţi. Datele despre ultima dată a accesării sistemului se folosesc de asemenea pentru colectarea informaţie statistice generale, despre folosirea a serviciilor noastre.

Informaţia, primită la înregistrare
Forma de înregistrare pe portalul nostru roagă ca dumneavoastră să introduceţi informaţia de contact şi datele dumneavoastră referitor la tranzacţie,(ca de exemplu, numele şi familia Dumneavoastră, numărul de telefon, e-mail). Dumneavoastră este necesar ca să introduceţi această informaţie, pentru a putea participa la licitaţii. Datele primite adăugător sunt folosite pentru a verifica dacă persoana dată corespunde cerinţelor înregistrării şi pentru a primi plata pentru mărfuri şi servicii, cumpărate prin licitaţie pe LICITATIE.MD. Informaţia de contact indicată în forma de înregistrare se foloseşte pentru ca să puteţi intra în contract cu partenerul tranzacţiei.

Informaţia primită în timpul licitaţiilor
Pe portalul nostru au loc licitaţii – în timpul cărora noi folosim datele de la înregistrare, pentru a intra în contact cu utilizatorii(de exemplu, pentru al informa că el a cîştigat o licitaţie); de asemenea dumneavoastră puteţi primi informaţie despre loturile noi. Utilizatorul poate oricînd să hotărască sa nu mai primească informaţie prin poştă.

2. Dezvăluirea datelor
Portalul LICITATIE.MD dezvăluie datele numai în scopuri legate de tranzacţie.
Datele de înregistrare sunt transmise utilizatorilor:
Vînzătorului lotului – datele cîştigătorului licitaţiei;
Cîştigătorul licitaţiei – datele despre vînzător.
Portalul LICITATIE.MD poate să ofere o parte din informaţie cu privire la utilizator, persoanelor terţe în legătură, cu protecţia proprietăţii de autor(ori altor drepturi), dar numai după prezentarea autorizată înscris( ori în baza unui acord de colaborare cu LICIATIE.MD în această privinţă). Persoana ori compania care face aşa cerere, trebuie să documenteze faptul de posedare a drepturilor de autor asupra obiectului/serviciului. De asemenea trebuie să existe suspecţie că aceste drepturi sunt încălcate.
3. Securitate
Portalul LICITATIE.MD garantează securitatea utilizatorilor săi. Sistemul nostru de securitate apără această informaţie de la oameni neautorizaţi. Noi luăm măsuri îndreptate către apărarea bazei noastre de date, limitînd accesul la ea. Numai un număr mic de oameni , care sunt autorizaţi ca aşa drepturi, pot avea acces la informaţia oferită de utilizatori.
4.Procedura de anulare a contului utilizatorului
Pe portalul LICITATIE.MD utilizatorii au dreptul de aşi şterge informaţia personală din baza noastră de date.
5.Schimbări/Modificări
Portalul LICITATIE.MD oferă posibilitatea de modificare a informaţie personale , uitaţivă în meniu ”Datele Dumneavoastră”.
6.Cum de intrat în contact cu Portalul LICITATIE.MD
Dacă dumneavoastră aveţi întrebări, în legătură cu principiile de confidenţialitate, şi de asemenea cu metodele folosite în licitaţiile noastre, nu vă ruşinaţi să ne contactaţi. Adresa noastră este licitatie@licitatie.md.

Anexa 2. Mărfuri interzise şi permise cu anumite condiţii
Portalul LICITATIE.MD interzice vinderea oricăror loturi, care încalcă legislaţia Republicii Moldova şi care pot fi socotite ca necuviincioase, înjositoare ori care induc în eroare. În particular, interzicerile se răspîndesc la următoarele categorii de loturi, cu excepţia cazurilor cînd vînzătorul posedă documente ( spre exemplu licenţă) care dau dreptul de a vinde produsele scrise mai jos şi numai acele loturi care sunt legale pentru legislaţia Republicii Moldova.

1.Loturi cu conţinut pornografic, în deosebi cu participarea copiilor ori persoanelor ne adulte, şi de asemenea cu conţinut de violenţă ori participarea animalelor.
2.Substanţe chimice periculoase
3.Droguri, şi anume substanţe intoxicante, substanţe psihotrope ori substituibile a lor.
4.Informaţie amăgitoare despre loturi(loturi falsificate), anume informaţie care poate să ducă în eroare pe clienţi despre originea ei. Şi anume: cantitatea, calitatea marfei, comoditatea şi uşurinţa în exploatare a lotului, posibilitatea de reparare şi folosire, şi de asemenea alte calităţi importante caracteristece marfei sau serviciului.
5.Loturi care încalcă dreptul persoanelor terţe, inclusiv dreptul a unei mărci comerciale.
6.Mărfuri, care au fost furate.
7.Organe de om, ori organe de animale.
8.În vigoare sau împuternicite, documentelor de stat ca paşapoarte, permisuri, documente de permitere sau licenţe.
9.Blancuri oficiale, sau forme care se află sub evidenţă riguroasă.
10. Valută străină sau alte tipuri de valori băneşti ( cu excepţia situaţiei de cumpărare, vindere cu scop numismatic).
11. Substanţe explozive şi materiale pirotehnice(foc de artificii).
12.Părţi ale unei companii, hîrtii de valoare, acţiuni, obligaţiuni, poliţe de asigurare ori alte instrumente financiare, oferite ca mijloc de investiţie ori ca oferirea a unei sume de bani, cu excepţia hîrtiilor de valoare oferite în forma materială.
13.Produse alimentare, cu excepţia produselor care nu se alteriază în scurt timp şi care trebuie sa fie împachetate corespunzător şi de asemena sunt în conformitate cu standardele de calitate şi sunt acceptate spre comercializarea cu amănuntul.
14.Blănuri ori produse din blănuri rare, a animalelor care se află pe cale de dispariţie.
15.Loturi, care răspîndesc ură, rasism, ură către persoane străine ori care acutizează conflicte dintre naţiuni.
16.Materiale care pot fi folosite în acţiuni de clevetire pentru o persoană sau un grup.
17.Muzică,Filme, programe pentru calculator ori alte mărfuri, care încalcă drepturile de autor.
18.Echipament(instrumente, programe), care ajută la încălcarea drepturilor de autor.
19.Programe, care posedă viruşi ori alte tipuri de mijloace cu efect dăunător.
20.Transferuri poştale şi cataloage pentru vînzare, care permit de a comanda lucruri, cu excepţia cataloagelor dilerilor.
21.Programe de activare, Chei pentru Compact-discuri, numere de înregistrare care se vînd fără programa originală.
22.Decodificatori pentru unde aleatoare:
Cyfra +
Pionner BCT-1330, BCT-1430, BCT-1530, BCT-1630, BCT-1730
Kenwood DTF-1, DTF-2
Sony TS1A
Control Panel 3000P
Thomson S 4850, TS3P
23. Echipament şi instrumente pentru braconieri:
Capcane pentru vînătoare.
Plase pentru braconieri, care se folosesc în pescuit: diferite feluri de plase pentru pescari, plase pentru racul de rîu, bariere, ect.
Echipament electronic, inclusiv şi componentele lor, care se folosesc pentru a prinde peşti folosind curentul electric
Alte echipament folosit în pescuit iarna.
24.Instrucţiuni şi adrese la locaţii internet ca servere de SCHIMB DE FIŞIERE, care pot să conţină informaţie despre:
Crearea ori primirea a informaţiilor periculoase, ori materialelor nelegale, ori materialelor posedarea cărora este interzisă.
Încălcarea legii ori accesul la informaţie confidenţială.
25. Programe ale companiei Microsoft cu licenţă NFR.
26.Internet conturi pentru comunicare, ca de exemplu ICQ.
27. Programe pentru automobile, ca de exemplu EPC, ETK, ETKA şi altele.
28.Alcool (Vinuri, bere, ori alte produse ce conţin alcool).
29.Servicii cu scop de scriere a Tezelor, Lucrărilor pentru licenţă, ori alte tipuri de servicii cu aşa scop, ca colectarea informaţiei pentru teze, ect.
30.Sisteme pentru jocuri de noroc, care conţin servicii ori oferte pentru crearea a tipului respectiv de servicii.
31. Mărfuri cu emblema portalului LICITATIE.MD ori a elementelor sale ( cu excepţia utilizatorilor care au semnat un contract de colaborare cu LICITATIE.MD).
32.Mărufuri care au nevoie de îndeplinirea a unor specificaţii suplimentare înainte de a fi puse spre vînzare.

 

Numele

Descrierea

Specificaţiile necesare şi descrierea lor

1

Animale

Vinderea a tipului respectiv de animal trebuie să fie permisă în Republica Moldova.
Şi vînzătorii trebuie să garanteze siguranţa şi atitudinea omenească faţă de transportul lor.
(preferabil să fie transportaţi personal)

Declaraţia că siguranţa şi omenia transportării va fi garantată.

2

Lucruri din tutun

Trebuie să fie clasificate ca lucruri pentru colecţionare

Declaraţia ca Vînzătorul posedă dreptul de autor a acestor lucrări.

3

Fişiere cu sunet(de formatele mp3,wma,wav,midi,ect.)

Vînzătorul trebuie să posede dreptul de autor ori de comercializare( în cel mai dese cazuri el trebuie să fie autorul acestor creaţii)

Declaraţia ca vînzătorul posedă dreptul de autor a acestor lucrări.

4

Arme şi muniţie

 

Declaraţia că vînzătorul are dreptul de comercializare a tipului respectiv de lucruri.

5

Cartele de tipul FunCard,GreenCard, şi aşa numitele cartele pentru blocare

 

Declaraţia că cartelele nu au fost programate

6

Decodere, Patche Golboksa

Nu pot să aparţina la Cyfra+

Declaraţia că decodificătorul nu aparţine la Cyfra+, şi conţine numărul de înregistrare a decodificatorului

 

33.Sunt interzise vînzarea cărţilor electronice în următoarele cazuri:
Daca asta nu va încălca legea cu privire la protecţia drepturilor de autor, şi a proprietăţii intelectual. Este interzis ca materialele electronice, ca cărţi, publicaţii să fie transmise prin internet (spre exemplu e-mail, ect). Ele pot fi transmise numai pe suport fizice ca CD, DVD , şi aceste aspecte trebuie să fie detaliate în licitaţie.

 


  Copyright © 2010 Licitatie.md